Tìm kiếm

Tiếng Việt

Quy ước sử dụng

Các điều khoản và điều kiện này được áp dụng giữa tất cả Người dùng của Trang web này (bao gồm nhưng không giới hạn ở Thành viên) và Tittac Marketing, (các) chủ sở hữu của Trang web này. Ngoài ra, các điều khoản và điều kiện này áp dụng cho việc sử dụng và (nếu có) mua Sản phẩm và Dịch vụ của Tittac Marketing, bao gồm nhưng không giới hạn đối với đăng ký Tư cách thành viên và Sự kiện cũng như việc đặt quảng cáo với Tittac Marketing. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện này, vì chúng ảnh hưởng đến các quyền hợp pháp của bạn.

Tất cả nội dung có sẵn trên Trang web là tác phẩm có bản quyền của Tittac LLC. Bất kỳ việc sao chép hoặc phân phối lại toàn bộ hoặc một phần Trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản của Tittac đều bị pháp luật nghiêm cấm và có thể dẫn đến các hình phạt dân sự và hình sự. Tất cả văn bản, đồ họa, nội dung biên tập, dữ liệu, định dạng, đồ thị, thiết kế, HTML, giao diện, ảnh, nhạc, âm thanh, hình ảnh, phần mềm, video, thiết kế, kiểu chữ và nội dung khác (gọi chung là “Vật liệu độc quyền”), vì việc điều phối, lựa chọn, sắp xếp và nâng cao Tài liệu độc quyền đó mà người dùng xem hoặc đọc trên Trang web thuộc sở hữu của Tittac hoặc được sử dụng với sự cho phép. Tài liệu Độc quyền này được bảo vệ dưới mọi hình thức, phương tiện và công nghệ hiện được biết đến hoặc sau đây được phát triển. Người dùng không được sao chép, tải xuống, sử dụng thiết kế lại, cấu hình lại hoặc truyền lại bất kỳ thứ gì từ Trang web mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Tittac Marketing.

Dữ liệu Internet và E-mail

Dữ liệu được truyền qua Internet là trên một kênh mở và Nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm với Khách hàng về bất kỳ tổn thất trực tiếp, gián tiếp hoặc do hậu quả nào do mất mát, hỏng dữ liệu, sử dụng sai thông tin của Khách hàng bởi các bên thứ ba hoặc do vi rút, trojan và mã độc hại khác được truyền đến hoặc từ các hệ thống mà Khách hàng quan tâm.

(Các) Dịch vụ Tối ưu hóa Công cụ Tìm kiếm

Tittac Marketing nhằm mục đích tối đa hóa hiệu suất và lưu lượng truy cập vào các trang web của Khách hàng, tuy nhiên, hiệu suất của (các) Dịch vụ không thể đảm bảo kết quả cụ thể. Tittac Marketing không kiểm soát các chính sách của công cụ tìm kiếm hoặc thư mục liên quan đến các trang web và / hoặc nội dung mà họ chấp nhận hiện tại hoặc trong tương lai. Bất kỳ công cụ tìm kiếm hoặc thư mục nào, theo quyết định riêng của họ, có thể chọn loại trừ (các) trang web hoặc nội dung của Khách hàng bất kỳ lúc nào. Khách hàng chấp nhận rằng nếu họ thực hiện các thay đổi đối với trang web của mình một cách độc lập mà không có thông tin đầu vào của chúng tôi thì chúng có thể ảnh hưởng đến các vị trí của công cụ tìm kiếm; sau những thay đổi độc lập này, nếu cần thực hiện thêm công việc để khôi phục vị trí xếp hạng, điều này sẽ phải tuân theo một báo giá riêng.

(Các) Dịch vụ Truyền thông Xã hội

Khách hàng nhận thấy rằng việc Tittac Marketing thông báo cho Khách hàng về mỗi bài đăng mà nó thực hiện thay mặt cho Khách hàng trên bất kỳ / tất cả các kênh truyền thông xã hội là không thực tế và Khách hàng đồng ý rằng điều này là không cần thiết.

Khách hàng có thể yêu cầu Tittac Marketing thực hiện các thay đổi đối với bất kỳ nội dung hoặc bài đăng nào vào bất kỳ lúc nào bằng văn bản và Tittac Marketing có thể tính các khoản phí bổ sung hợp lý cho công việc đó.

Tittac Marketing có quyền chỉnh sửa hoặc sửa đổi bất kỳ nội dung nào trên bất kỳ kênh truyền thông xã hội nào mà nó cho là xúc phạm, bất hợp pháp hoặc không phù hợp, hoặc có vẻ như vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào.

Tittac Marketing sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót nào trong bất kỳ bài đăng nào hoặc bất kỳ (các) Dịch vụ không đạt yêu cầu nào mà không được thông báo bằng văn bản cho nó, cũng như bất kỳ lỗi nào được chấp thuận hoặc do lỗi của Khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

Thiết kế website

Chỉ khi thiết kế web hoàn tất, Tittac Marketing sẽ cung cấp cho khách hàng cơ hội để xem lại kết quả công việc. Tittac Marketing sẽ thực hiện một loạt các thay đổi nhỏ mà không mất thêm phí trong vòng 14 ngày kể từ ngày bắt đầu giai đoạn xem xét. Những thay đổi nhỏ bao gồm những thay đổi nhỏ về văn bản và những điều chỉnh nhỏ đối với vị trí của các mục trên trang. Nó không bao gồm các thay đổi đối với hình ảnh, phối màu hoặc bất kỳ tính năng điều hướng nào. Mọi thay đổi nhỏ có thể được thông báo cho Tittac Marketing qua e-mail info@tittac.com. Tittac Marketing sẽ xem xét rằng khách hàng đã chấp nhận bản nháp ban đầu, nếu không nhận được thông báo thay đổi bằng văn bản từ khách hàng, trong vòng 14 ngày kể từ ngày bắt đầu giai đoạn xem xét.

Lưu trữ

Tittac Marketing cung cấp dịch vụ lưu trữ. Với sự cân nhắc này, chúng tôi khuyên bạn nên lưu trữ bất kỳ thiết kế trang web nào do Tittac Marketing xây dựng và cung cấp dịch vụ lưu trữ cùng với chúng tôi. Theo các tiêu chuẩn lưu trữ như vậy, chúng tôi sẽ đảm bảo trang web luôn sẵn sàng hoạt động trơn tru và liên tục mà hầu như không có thời gian ngừng hoạt động ngoài thời gian bảo trì máy chủ theo lịch trình. Nếu khách hàng khăng khăng sử dụng nguồn bên ngoài để lưu trữ, Tittac Marketing sẽ được giải phóng khỏi mọi đảm bảo về chức năng, độ tin cậy và tính toàn vẹn hoạt động của trang web trừ khi dự án được xem xét khác trước khi ra mắt và cơ quan lưu trữ có thể đáp ứng các thông số cụ thể.

Thỏa thuận và các Điều khoản và Điều kiện này (bao gồm mọi vấn đề và nghĩa vụ ngoài hợp đồng phát sinh từ đó hoặc liên quan đến nó) sẽ chịu sự điều chỉnh và được hiểu theo luật của Hoa Kỳ.