Tìm kiếm

Tiếng Việt

Chính sách bảo mật

Tittac Marketing rất coi trọng quyền riêng tư của dữ liệu. Chính sách bảo mật này giải thích chúng tôi là ai, cách chúng tôi thu thập, chia sẻ và sử dụng thông tin cá nhân cũng như cách bạn có thể thực hiện các quyền riêng tư của mình. Mục đích của thông báo bảo mật này là để cho bạn biết loại thông tin chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng thông tin đó, những người có thể chia sẻ thông tin đó, bạn có những lựa chọn nào liên quan đến việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn và cách bạn có thể xem xét và thay đổi một số dữ liệu bạn cung cấp cho chúng tôi. Vì lợi ích của bạn, chúng tôi cung cấp tổng quan về các thực tiễn bảo mật của chúng tôi và thông báo về quyền riêng tư đầy đủ bên dưới.

 

Chúng ta tập hợp thông tin như thế nào và thông tin nào chúng ta tập hợp lại?

1. Khi bạn cung cấp thông tin đó cho chúng tôi: chúng tôi thu thập thông tin nhận dạng cá nhân, bao gồm tên, chức danh, công ty, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, v.v. khi bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi.
2. Khi bạn sử dụng trang web: máy chủ của chúng tôi cũng thu thập tên miền của những người truy cập vào trang web của chúng tôi.
3. Cookie: Trang web của chúng tôi có thể sử dụng "cookie" để nâng cao trải nghiệm của người dùng. Trình duyệt web của người dùng đặt cookie trên ổ cứng của họ cho mục đích lưu trữ hồ sơ và đôi khi để theo dõi thông tin về chúng. Người dùng có thể chọn cài đặt trình duyệt web của họ để từ chối cookie hoặc thông báo cho bạn khi cookie được gửi đi. Nếu họ làm như vậy, hãy lưu ý rằng một số phần của Trang web có thể không hoạt động bình thường.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được

Tittac Marketing thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng cho các mục đích sau:
Để cá nhân hóa trải nghiệm người dùng
Chúng tôi có thể sử dụng thông tin tổng hợp để hiểu cách người dùng của chúng tôi với tư cách là một nhóm sử dụng các dịch vụ và tài nguyên được cung cấp trên Trang web của chúng tôi.
Để cải thiện trang web của chúng tôi
Chúng tôi liên tục cố gắng cải thiện các dịch vụ trang web của mình dựa trên thông tin và phản hồi mà chúng tôi nhận được từ bạn.
Để cải thiện dịch vụ khách hàng
Thông tin của bạn giúp chúng tôi đáp ứng hiệu quả hơn các yêu cầu dịch vụ khách hàng và nhu cầu hỗ trợ của bạn.
Để xử lý các giao dịch
Chúng tôi có thể sử dụng thông tin người dùng cung cấp về họ khi đặt hàng chỉ để cung cấp dịch vụ cho đơn hàng đó. Chúng tôi không chia sẻ thông tin này với các bên ngoài ngoại trừ trong phạm vi cần thiết để cung cấp dịch vụ.
Để quản lý nội dung, quảng cáo, khảo sát hoặc tính năng khác của trang web
Để gửi cho Người dùng thông tin mà họ đã đồng ý nhận về các chủ đề mà chúng tôi nghĩ rằng họ sẽ quan tâm.
Để gửi email định kỳ
Địa chỉ email Người dùng cung cấp để xử lý đơn đặt hàng, sẽ chỉ được sử dụng để gửi cho họ thông tin và cập nhật liên quan đến đơn đặt hàng của họ. Nó cũng có thể được sử dụng để trả lời các yêu cầu của họ, và / hoặc các yêu cầu hoặc câu hỏi khác. Nếu người dùng quyết định chọn tham gia vào danh sách gửi thư của chúng tôi, họ sẽ nhận được email có thể bao gồm tin tức công ty, thông tin cập nhật, thông tin sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan, v.v. Nếu bất kỳ lúc nào người dùng muốn hủy đăng ký nhận email trong tương lai, chúng tôi sẽ bao gồm hướng dẫn hủy đăng ký ở cuối mỗi email hoặc Người dùng có thể liên hệ với chúng tôi qua trang web của chúng tôi.

Cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn

Chúng tôi áp dụng các biện pháp thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu thích hợp và các biện pháp bảo mật để bảo vệ chống lại việc truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin cá nhân, tên người dùng, mật khẩu, thông tin giao dịch và dữ liệu được lưu trữ trên Trang web của bạn.

Trao đổi dữ liệu nhạy cảm và riêng tư giữa trang web và người dùng diễn ra qua kênh liên lạc được bảo mật SSL và được mã hóa và bảo vệ bằng chữ ký số. Trang web của chúng tôi cũng tuân thủ các tiêu chuẩn về lỗ hổng bảo mật PCI để tạo ra một môi trường an toàn nhất có thể cho Người dùng.

Chia sẻ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi không bán hoặc cho thuê thông tin nhận dạng cá nhân cho người khác. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tổng hợp chung không được liên kết với bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào liên quan đến khách truy cập và người dùng với các đối tác kinh doanh, chi nhánh và nhà quảng cáo đáng tin cậy của chúng tôi cho các mục đích nêu trên. Ngoài ra, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các đối tác đáng tin cậy khi người dùng chọn tham gia đề nghị của đối tác. Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để giúp chúng tôi điều hành hoạt động kinh doanh và trang web hoặc quản lý các hoạt động thay mặt chúng tôi, chẳng hạn như gửi bản tin hoặc khảo sát. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba cho những mục đích hạn chế đó với điều kiện bạn đã cho phép chúng tôi.

Trang web của bên thứ ba

Người dùng có thể tìm thấy quảng cáo hoặc nội dung khác trên trang web của chúng tôi liên kết đến các trang web và dịch vụ của các đối tác, nhà cung cấp, nhà quảng cáo, nhà tài trợ, người cấp phép và các bên thứ ba khác của chúng tôi. Chúng tôi không kiểm soát nội dung hoặc các liên kết xuất hiện trên các trang web này và không chịu trách nhiệm về các hoạt động được thực hiện bởi các trang web được liên kết đến hoặc từ Trang web của chúng tôi. Ngoài ra, các trang web hoặc dịch vụ này, bao gồm cả nội dung và liên kết của chúng, có thể liên tục thay đổi. Các trang web và dịch vụ này có thể có chính sách bảo mật và chính sách dịch vụ khách hàng của riêng họ. Việc duyệt và tương tác trên bất kỳ trang web nào khác, bao gồm cả các trang web có liên kết đến trang web của chúng tôi, phải tuân theo các điều khoản và chính sách riêng của trang web đó.

VUI LÒNG ĐỌC KĨ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY. BẰNG CÁCH SỬ DỤNG TRANG WEB, BẠN CHỈ ĐỊNH RẰNG BẠN HIỂU, ĐỒNG Ý VÀ ĐỒNG Ý VỚI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY.